Algemene Voorwaarden

 

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

 

Pakketreisovereenkomsten

Verkoop van reisdiensten

Gekoppelde reisarrangementen

 

Uniglobe Axon Travel kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door:

- Onjuist, oneigenlijk of onbevoegd gebruik van het online boekingssysteem of schendingen van de bovengenoemde 'best practice'-aanpak. Dit omvat bijvoorbeeld gebruik door een robot of geautomatiseerde systemen, de verspreiding van een virus, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige, schadelijke of ontwrichtende data, werk, codes of programma's; doorverkoop aan derden of het boekingskanaal beschikbaar maken voor derden en/of onbevoegde personen, enzovoort.
- Verlies, onjuist of onwettig gebruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van [klant] of een aangewezen beheerder. Dit omvat bijvoorbeeld het opzetten van een valse identiteit of het systeem gebruiken voor persoonlijke doeleinden anders dan die toegestaan zijn door [klant].
- Onjuiste informatie verstrekt door [klant].
- Verspreiding van informatie die besmet is met een virus.
- Een ongeval, brand, natuurramp, stroomuitval en, in het algemeen, elke externe oorzaak buiten UBI.

Bijzondere Voorwaarden

De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.