Vlaming blijft reizen ondanks meer budgetcontrole

January 12, 2023

TUI hield in december een enquête* onder 1.000 Belgen, waaronder 611 Vlamingen, om te polsen naar hun vakantieplannen voor volgende zomer. “De grote conclusie is dat de meerderheid van de Vlamingen alle coronaperikelen achter zich heeft gelaten en blij is weer op vakantie te kunnen vertrekken zoals voorheen”, aldus Piet Demeyere van TUI. “De energiecrisis noopt echter menig Vlaams huishouden tot besparingen, ook op het vakantiebudget. Vakantie blijft echter een basisbehoefte en staat pas op de vierde plaats qua besparingen, na extraatjes, restaurants en uitstapjes.” Een blik op de resultaten van de enquête.

Reisplannen

Iets meer dan de helft van de Vlaamse respondenten gaat in 2023 met zekerheid op vakantie (52%) en hoe jonger, des te overtuigder. Een op vier is nog niet zeker (27%). Bij wie wel zal reizen, plant 30% één vakantie en 40% twee vakanties. En 23% wil zelfs meer dan twee keer op vakantie gaan, vooral de 65+ leeftijdsgroep die hiervoor de tijd kan vrijmaken.

De meesten (68%) gaan in 2023 even vaak op vakantie als voorgaande jaren maar 13%, vooral in de leeftijdscategorie 21-34, wil frequenter reizen dan voorheen. Meer maar kortere reizen zijn de meest gehoorde verklaring maar respondenten geven ook aan over een hoger budget of meer vakantiedagen te beschikken.

Toch plant ook 19% om minder of misschien zelfs niet op vakantie te gaan. De helft van deze respondenten geeft toe dat er minder of geen vakantiebudget is en 24% noemt hierbij zelfs concreet de impact van de energiecrisis. Bij de 50-plussers heeft 1 op de 3 geen behoefte aan vakantie en blijft liever thuis.

Boekingsperiode

Intussen heeft 14% van de ondervraagden zijn reis al gereserveerd en plant 20% dit te doen in januari of februari. De meesten boeken hun vakantie enkele maanden voor afreis (33%) en 15% gokt op een interessante last minute. 18% is nog onbeslist.

De tendens van de voorbije jaren om last minute te boeken lijkt voorbij want 69% keert terug naar de boekingsgewoontes van voor corona. En 13%, vooral in de leeftijdscategorie 21-34, zal zelfs eerder boeken dan vroeger.

Vakantiebudget

De helft van de Vlamingen heeft zijn vakantiebudget al vooraf bepaald; de andere helft geeft aan geen vast budget te hebben. Bij 63% van de respondenten is het budget hetzelfde als voorgaande jaren en bij 7% is het zelfs hoger.

Reizigers met een hoger budget geven aan dat dezelfde reis als vorige jaren nu eenmaal duurder is geworden (54%) terwijl 32% een langer verblijf beoogt en 19% een luxueuzere vakantie wil beleven.

En toch voorziet 30% een lager budget, vooral bij de leeftijdsgroep onder de 50 jaar. Waarop ze zullen besparen is gelijk verdeeld: de helft zal een goedkopere bestemming of accommodatie boeken en de andere helft zal de vakantie ietwat inkorten. Naast de algemene inflatie die het leven duurder maakt voor iedereen, heeft 1 op de 4 Vlamingen intussen een gevoelig duurdere privésituatie dan voorheen.

Budgetcontrole

Om controle te houden over het vakantiebudget zal 26% van de respondenten meer online vergelijken en is 24% van plan om alerter te reageren op interessante aanbiedingen. 15% boekt zo vroeg mogelijk om alle vroegboekvoordelen mee te pikken en 12% schakelt over op een all-in vakantie. Uiteindelijk wil 19% ook besparen op de uitgaven ter plaatse (excursies, huurwagen, restaurant,…).

Hoe reizen?

Qua vervoermiddel blijft de grote meerderheid van de Vlamingen trouw aan vorige reizen: 34% zal zoals steeds met het vliegtuig reizen en 31% houdt vast aan de eigen wagen. 9% reisde vroeger met het vliegtuig en schakelt nu over op de wagen, 4% doet het omgekeerde en 13% is nog onbeslist. Een minderheid van 4% zal reizen per bus of trein.

Beïnvloedt de geopolitiek de reislust van de Vlaming?

Zes op tien Vlamingen laat zijn vakantieplannen niet afhangen van de politieke stabiliteit in de wereld en bij 70% van de respondenten heeft de klimaatverandering geen impact op hun manier van reizen. Hoe ouder de reiziger, des te minder hebben de geopolitieke omstandigheden een invloed op zijn reisintentie. Bij de  groep die hier wel gevoelig voor is, remt de politieke instabiliteit (25%) het meest het verlangen naar vakantie af, gevolgd door de klimaatverandering (19%).

*De enquête werd gehouden bij 1000 Belgische huishoudens waaronder 60% Vlamingen, evenveel mannen al vrouwen. De respondenten zijn evenredig verdeeld in 4 leeftijdscategorieën: 21-34, 35-49, 50-64 en 65+. 

Categories:vakantiereizen