Europese Luchthavens Naderen Pre-COVID Niveaus

March 26, 2024

De heropleving van de luchtvaartindustrie is in volle gang, met Europese luchthavens die bijna terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Ondanks de sterk gestegen luchtvaarttarieven blijft de vraag naar vliegreizen hoog

De coronacrisis heeft de luchtvaartindustrie aanzienlijk beïnvloed, waarbij we nog steeds bijna 3% achterlopen in passagiersverkeer ten opzichte van januari 2019. Maar er zijn tekenen van veerkracht. Zo wordt er gesuggereerd dat de vraag naar vrijetijdsreizen kan opleven en de industrie terug kan brengen naar het niveau van voor de crisis. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat de crisis blijvende veranderingen in de luchtvaartindustrie heeft veroorzaakt.

Kijkend naar de toekomst, variëren de scenario's voor de luchtvaart van een snelle terugkeer naar de status quo tot grootschalige veranderingen in hoe mensen en goederen reizen. Sommige scenario's suggereren dat als het luchtvaartbeleid niet verandert, de CO2-uitstoot van de luchtvaart aanzienlijk zou kunnen toenemen. Er zijn ook scenario's die de verwachte afhandeling van passagiers, vracht en vliegtuigbewegingen voorspellen.

Essentieel voor deze toekomstscenario's is de rol van regelgevende instanties bij het verminderen van emissies. Instanties zoals het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), CORSIA en EU-ETS werken aan het verbeteren van de emissiehandel voor de luchtvaart en het vinden van oplossingen voor vluchten buiten Europa. Ze stimuleren de luchtvaartsector om zuiniger, schoner en stiller te vliegen, wat resulteert in minder CO2-uitstoot.

Terwijl we ons aanpassen aan het nieuwe normaal, blijft de luchtvaartindustrie een cruciale rol spelen in onze economie en ons dagelijks leven. Het is echter duidelijk dat de sector moet blijven innoveren en evolueren om te voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen.