De Elektrische Aarzeling: Zakelijke Reizigers en het Huren van Elektrische Voertuigen

February 08, 2024

Het landschap van zakelijke reizen evolueert voortdurend, maar op het gebied van de adoptie van elektrische voertuigen (EV's) door zakelijke reizigers lijkt de verandering langzaam te gaan.

Recente bevindingen benadrukken dat minder dan 20% van de zakelijke reizigers af en toe kiest voor het huren van elektrische voertuigen, met slechts 1% die consequent EV's verkiest boven traditionele opties.

Deze terughoudendheid komt voort uit verschillende factoren, met name complexe logistiek, zoals de moeite met het vinden van oplaadstations, beperkte beschikbaarheid bij verhuurlocaties, en de korte actieradius van elektrische auto's.

Daarnaast speelt het bedrijfsbeleid een rol, waarbij slechts een klein percentage van de bedrijven het huren van EV's stimuleert.

Desondanks wijzen degenen die wel voor EV's kiezen voornamelijk op milieuoverwegingen en de wens om elektrische auto's uit te proberen als hun belangrijkste motivaties.

Dit duidt op een kloof tussen de groeiende aandacht voor duurzaamheid in het bedrijfsleven en de praktische uitvoering ervan op het gebied van zakelijke reizen.